به وب سایت رسمی شرکت خدمات ورزش تیراندازی و شکار زوبین خوش آمدید

Welcome to our Representative Office in Europe

Representative Office in Europe

دفتر نمایندگی اروپا

احمد پاسبانی و دِرک کُهلر

نماینده رسمی و مدیر توسعه بازار در اروپا

تلفن : 4 / 831 540 88 21 98+

Representative Office in Europe

Ahmad Pasebani And Dirk Köhler

Official Representative and Market Development Manager in Europe

Tel : +49 172 5660700