به وب سایت رسمی شرکت خدمات ورزش تیراندازی و شکار زوبین خوش آمدید

Welcome to our فروشگاه

تفنگ کالیبر 12 ریزینی مدل Vertex

تفنگ کالیبر 12 ریزینی مدل Vertex

قیمت : ----

نوع قنداق:
مدل سلاح:

تفنگ کالیبر 12 ریزینی مدل Vertex

طول لوله : 76 سانتی متر

کاربری : تراپ

دولو روی هم / تک ماشه / قنداق قابل تنظیم / کوپ مشکی (با تصویر پرچم)

Webseite www.webdesigner-profi.de